Blackout

1 reply [Last post]
Pinkasv's picture
Offline
Joined: 05/18/2012

Dobrý den,

škoda, že v popisu dnešní Denní ligy - varianty Blackout nebylo v popisu, že se černá pole mají nechat prázdná. Vepsal jsem si do nich čísla, která v oblasti nemohla být. Hra je vyhodnocena jako chybně vyřešená.

Admin's picture
Offline
Joined: 10/12/2008
Blackout

Pinkasv wrote:
Dobrý den,

škoda, že v popisu dnešní Denní ligy - varianty Blackout nebylo v popisu, že se černá pole mají nechat prázdná. Vepsal jsem si do nich čísla, která v oblasti nemohla být. Hra je vyhodnocena jako chybně vyřešená.

Díky za upozornění. Zkusím se na to podívat a opravit vaše řešení na korektní. Tohle by nemělo ovlivňovat správnost vyřešení úlohy.

Kodyn (Admin)