Soutěžní úlohy

Pokud se chcete zúčastnit soutěžního kola Mistrovství Akademiků ČR v řešení sudoku 2020, prostudujte si prosím následující kapitoly:

Důležité informace:

  • Soutěž bude zpřístupněna od 00:00:00 17. 11. 2020 (GMT + 1:00) do 23:59:59 17. 11. 2020 (GMT + 1:00)
  • Na řešení máte 2 hodiny (120 minut) od vyzvednutí hesla

Zde si můžete stáhnout soutěžní úlohy:
Soutěžní úlohy (1 016kB)
Řešení (136 kB)

Úlohy uložte do svého počítače! Klepnutím pravým tlačítkem myši a uložit odkaz jako/ uložit cíl jako.

Adobe Acrobat

 
List of puzzles corresponds with Instruction booklet v4 (released on November 13; only in Czech).

For printable version of this page see PDF file (size of 2,9 MB)

Competition puzzle order

No. English name (Czech name) Points
1. Classic Sudoku (Klasika M)
2. Classic Sudoku  (Klasika A)
3. Classic Sudoku  (Klasika C)
4. Classic Sudoku  (Klasika R)
5. Even Sudoku (Sudé)
6. Odd Sudoku (Liché)
7. Sum sudoku (Součtovka)
8. Difference Sudoku (Rozdílovka)
9. Windoku (Windoku)
10. Diagonal Sudoku (Diagonální)
11. Consecutive sudoku (Sousledné)
12. Consecutive sudoku (Sousledné)
13. Extra Regions Sudoku (Extraregiony)
14. No Knight Step Sudoku (Antiknight)
15. Clone Sudoku (Klonování)
16. Clone Sudoku (Klonování)
17. Sudoku XV (Římské)
18. Fortress Sudoku(Pevnost)
19. Figures Sudoku (Tvary)
20. Greater Than Sudoku (Srovnávací)
21. Thermo Sudoku (Teploměry)
22. Thermo Sudoku (Teploměry)
23. Arrow Sudoku (Šipky)
24. Arrow Sudoku (Šipky)
25. Search Nine Sudoku (Kde je devítka?)
26. Killer Sudoku (Killer)
27. Irregular Sudoku 8x8 (Nepravidelné 8×8)
28. Trio Sudoku (Low-mid-high)
29. Irregular Sudoku 7x7 (Nepravidelné 7×7)
30. Sudokuro (Sudokuro)
31. Classic Sudoku 6x6(Klasika 6×6)
32. Even Sudoku 6x6 (Sudé 6×6)
33. Sum sudoku 6x6 (Součtovka 6×6)
34. Clone Sudoku 6x6 (Klonování 6×6)
35. Greater Than Sudoku 6x6 (Srovnávací 6×6)
36. Arrow Sudoku 6x6 (Šipky 6×6)
20
35
35
30
25
25
25
50
35
35
25
55
35
35
25
45
30
40
45
50
30
95
55
80
60
80
30
25
15
90
5
5
10
10
10
20

Alphabetical puzzle order

Arrow Sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
Number placed in a cell with a circle must be the sum of the numbers placed in cells the adjoining arrow passes through. Numbers may repeat on arrows.
 
Classic Sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
 
Clone Sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
Numbers in the same place in all shaded figures must be identical.
 
Consecutive sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
In all cases where two neighbouring cells contain consecutive numbers, a grey dot is placed between those cells.
 
Diagonal Sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
Each marked diagonal must also contain each number from 1-9 exactly once.
 
Difference Sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
Number in a circle tells the difference between the two adjacent numbers.
 
Even Sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
Numbers placed in shaded cells must be even (2, 4, 6, 8).
 
Extra Regions Sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
Each of the shaded regions must also contain each number from 1-9 exactly once.
 
Figures Sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
Dotted areas with the same shape must contain the same set of numbers (but not necessarily in the same order). Areas that are rotations/reflections of each other are considered identical.
 
Fortress Sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
A number placed in a shaded cell must be strictly greater than numbers placed in adjacent unshaded cells.
 
Greater Than Sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
If there is an inequality relation marked between two cells then the numbers placed in the cells should obey the relation.
 
Irregular Sudoku
Version 7x7: Place a number from 1-7 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 7-cell region contains each number exactly once.
Version 8x8: Place a number from 1-8 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 8-cell region contains each number exactly once.
 
Killer Sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
The numbers placed in each marked cage must sum to the total given in its top-left. Numbers must not repeat in cages.
 
No Knight Step Sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
Numbers placed in cells related by a chess Knight's move must be different.
 
Odd Sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
Numbers placed in shaded cells must be odd (1, 3, 5, 7, 9).
 
Search Nine Sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
Some arrows are marked in the grid. Each arrow points to the number 9 in the respective row or column. The number in the cell with the arrow is the distance from this cell to the corresponding number 9.
 
Sudoku XV
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
All horizontally and vertically neighbouring numbers with the sum 10 are marked with X, all horizontally and vertically neighbouring numbers with the sum 5 are marked with V.
 
Sudokuro
Place a digit from 1 to 9 into each of the empty cells so that each digit appears exactly once in each row, column and irregular shaped outlined box. The sum of numbers in each horizontal and vertical group of cells is given on its left and top respectively.
 
Sum sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
Number in a circle tells the sum of the two adjacent numbers.
 
Thermo Sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
Starting at the "bulb", numbers placed along each marked thermometer must form a strictly increasing sequence.
 
Trio Sudoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
Cells with circles must contain the numbers 1, 2 and 3. Blank cells must contain the numbers 4, 5 and 6. Cells with squares must contain the numbers 7, 8 and 9. 
 
Windoku
Place a number from 1-9 in each empty cell in the grid such that each row, column and marked 3x3 box contains each number exactly once.
Each of the four shaded 3x3 regions must also contain each digit from 1-9 exactly once.